8. Kokoavia tehtäviä

1. Monenlaisia uhkakuvia

Luentojen perusteella sosiaaliseen mediaan liittyy monenlaisia uhkia. Suunnittele toimintamalli, eräänlainen ohjeistus, jota noudattamalla some olisi niin yksilöille kuin yhteisöille voimavara, ei vaaratekijä. Ota huomioon esim. koulut, perheet, työpaikat, kaupalliset tomijat, virastot ja erilaiset yhteisöt. Onko asioita, joihin pitäisi puuttua lainsäädännöllisesti? Viittaa tekstissäsi vähintään kahteen luentoon.

2. Kysely somen käytöstä

Tee lähipiirissäsi kysely somen käytöstä. Laadi kysymykset ja valitse kohderyhmät. Valitse kyselyysi eri-ikäisiä ja -taustaisia vastaajia. Kyselyn voi toteuttaa esimerkiksi Google Formsissa tai suullisesti gallup-tyyppisenä. Tee sekä monivalinta- että avoimia kysymyksiä. Kirjoita tulosten pohjalta raportti, jossa arvioit tuloksia luentojen pohjalta.

3. Kommentoi luentoja!

Valitse kaksi mielestäsi kiinnostavinta luentoa ja kommentoi niitä. Mitä omia esimerkkejä voit kertoa aiheista? Mistä olet eri mieltä? Mistä haluaisit tietää lisää? Kirjoita aiheesta noin 2-3 sivun eheä kokonaisuus ja palauta työ opettajallesi.
Mikäli haluat, voit lähettää tekstisi myös osoitteeseen informaatioverkostot@aalto.fi. Lukisimme mieluusti, mitä ajatuksia kurssikokonaisuus sinussa herätti!  

4. Infograafi

Valitse yksi sinua puhuttelut ilmiö ja laadi aiheesta visuaalinen infograafi (kuten Someriippuvuus-osion lopussa). Käytä apunasi kurssimateriaaleja. Voit rakentaa infograafisi esimerkiksi työkaluilla infogram.com tai visme.co

Mikä infograafi?
Infograafi on kuvallinen esitys, jonka tarkoitus on visuaalisesti yksinkertaistaa monimutkaisia ja laajoja kokonaisuuksia. Infograafissa voidaan käyttää muun muassa kuvia, diagrammeja ja tekstejä. Hyvin rakennettu graafi etenee usein tyypillisen essee-rakenteen mukaisesti; sillä on johdanto, pääosio sekä loppupäätelmä. Katso esimerkkejä täältä.


5. Dokumentti somen käytöstä

Muodosta noin 3-5 hengen kuvausryhmä. Käsikirjoittakaa ja kuvatkaa pienoisdokumentti lasten tai nuorten somen käytöstä. Ohjeita dokumentin tekemiseen löydät muun muassa Dokkinon ohjeista tai Valven oppaasta.


Menu