Tehtäviä –
Someriippuvuus

1. Testaa someriippuvuutesi!

Tee A-klinikkasäätiön Nuortenlinkki.fi-palvelussa julkaistu Facebook-riippuvuustesti.  Mitä ajatuksia testin tulokset herättävät? 

Sivulta löydät myös muita riippuvuustestejä. Selaile nettitestejä läpi ja pohdi, mitä samankaltaisuuksia kysymyksissä esiintyy?

2. Koukuttavuuden mekanismit

Mihin sosiaalisen median koukuttavuus perustuu? Ota vastauksessasi huomioon sekä biologiset että sosiaaliset tekijät. Käytä hyväksesi kurssin käsitteistöä sekä viereistä videota.

3. Somelomalle!

Lue virikkeeksi Soili Porokkan artikkeli someriippuvuudesta ja valitse alta yksi tehtävä:
a) Pidä päiväkirjaa viikon mittaisesta somepaastosta. Kirjaa ylös tapahtumia, joissa olisit normaalisti avannut tai tarvinnut sosiaalista mediaa. Listaa ylös mahdolliset “retkahdukset” ja pohdi, miksi niin tapahtui. Kirjoita somepaaston lopuksi sivun mittainen raportti, jossa erittelet miten tauko sosiaalisesta mediasta vaikutti arkeesi. 

b) Mikä saa ihmisen pysymään somessa? Vastaa kysymykseen noin 3-4 sivun esseellä, jossa käytät hyväksi kurssin käsitteistöä sekä Soili Porokkan artikkelia.

Soili Porokka: Sosiaalipsykologi someriippuvuudesta – “Kauhuskenaariohan tässä on se, että ihmiset tyhmenevät” (Savon Sanomat 17.03.2017 )

4. Podcast-tehtävä

Kuuntele Ylen podcast, jossa Kaarlo Simojoki jatkaa keskustelua luennon aiheista. Vertaile videoluennon ja podcastin valossa someriippuvuutta muihin addiktioihin. Käytä apuna luennon käsitteistöä. 

Menu