Tehtäviä –
Verkkohäiriköinti

1. Kampanjavideo

“‘Tapa ittes, vitun huora’. Harva sanoisi näin toiselle päin kasvoja, mutta näytön takaa törkeyksiä on helppo huudella. Kuvitella, että omilla sanoilla ei ole vaikutuksia. Tietysti niillä on! Elokuvan kaikki kommentit ovat oikeasta elämästä, oikeiden nuorten saamia ja ne myös satuttivat oikeasti.”
– Nettikin on oikeaa elämää -kampanjavideon kuvaus (Youtube)

Katso seksuaalista häirintää ja väkivaltaa taistelevan Right to Choose -hankkeen kampanjavideo Nettikin on oikeaa elämää. Mitä ajatuksia video herättää? Miten sosiaalisessa mediassa esiintyvä ahdistelu ja kiusaaminen eroaa perinteisestä häiriköinnistä? Viittaa pohdinnoissasi kurssimateriaalin.

2. Identiteetin kehitys sosiaalisessa mediassa

Lue Suvi Uskin blogikirjoitus Pitkä profiilihistoria yhteisöpalveluissa on haaste identiteetille (Viikon Näkökulma-kirjoitus Verken eli Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen sivuilla, 2.11.2015). Miten sosiaalinen media on vaikuttanut nuorten identiteetin kehitykseen?

Suvi Uski: Pitkä profiilihistoria yhteisöpalveluissa on haaste identiteetille (Verke, eli Verkkonuorisotyön valtakunnallisen kehittämiskeskuksen sivuilla, 2.11.2015)

3. Yo-tehtävä, essee kevät 2017

Millaisia ajatuksia Vesa Nevalaisen blogikirjoitus herättää kiusaamisesta ja sen seurauksista?

Vesa Nevalainen: Kiusaaja on ilkeä paskiainen

4. Stigma sosiaalisessa mediassa

“Miltä sinusta tuntuisi, jos sinusta tulisi tietämättäsi netti-ilmiö? Eräänlainen sketsihahmo, joka perustuu sinun persoonaasi. Näin kävi 72-vuotiaalle Jorma Hirvoselle, hänestä tuli Risumies.” – Yle, 17.8.2018

Lue Ylen artikkeli Jormasta tuli Risumies ja nettijulkkis tahtomattaan – mitä traagisessa jutussa tapahtui? sekä katso viereinen Yle Areenan tuottama lyhyt haastattelu. Minkälainen stigma Jorma Hirvoselle syntyi tapahtuman myötä? Miten voisimme välttyä vastaavanlaisilta tapauksilta? Pohdi lisäksi, mikä vastuu ja rooli Facebookilla ja Youtubella oli tapauksessa.

Yle: Jormasta tuli Risumies ja nettijulkkis tahtomattaan – mitä traagisessa jutussa tapahtui? 

5. Yo-tehtävä, essee kevät 2018

Kirjoita moninaisuuden kunnioittamisesta ihmisten arkipäivän kohtaamisissa. Hyödynnä alla olevaa aineistoa.

Mitä on moninaisuus?
Moninaisuudella tarkoitetaan sitä, että jokaisella ihmisellä on lukemattomia ominaisuuksia, rooleja, moni meistä kuuluu eri ryhmiin. Kyseessä voi olla myös ns. sisäinen erilaisuus, johon vaikuttavat jokaisen omat taustat ja identiteettikysymykset. Yhteiskunnan moninaisuuteen kuuluvat kaikki vähemmistöryhmät. Ominaisuudet, taustat ja ryhmät saattavat liittyä esimerkiksi sukupuoleen, seksuaalisuuteen, sosio-ekonomiseen asemaan, ikään, fyysisiin ominaisuuksiin, vammaisuuteen, ulkonäköön, uskontoon, kieleen, kulttuurieroihin, etnisiin piirteisiin, poliittisiin näkemyksiin tai erilaisiin ideologioihin ja vakaumuksiin.

Moninaisuuden huomioiminen on sitä, että ihmisen identiteettiin kuuluvia eroja kunnioitetaan turvallisessa ja myönteisessä ilmapiirissä. Jokaisen olisi tunnettava itsensä tervetulleeksi ja kunnioitetuksi sellaisena kuin on. On tärkeää, että jokainen voi osallistua ilman pelkoa syrjinnästä.

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry. 2017. . Luettu 29.1.2017.

Menu